Kategori: Meningen

Meningen…

Meningen med livet är att hitta din gåva.Syftet är att ge den vidare. The meaning of life is to find your gift. The purpose is to pass it on.